Skip to content

Kráčate s dobou!

Pripravené webstránky zodpovedajú súčasným požiadavkám na vizuál a funkčnosť. Sú navrhnuté, aby svojim dizajnom najviac zaujali a udržali pozornosť návštevníka. Bez zbytočných, rušivých elementov. Zároveň je kompatibilný a responzívny pre všetky zariadenia.

Vzhľad je možné upraviť na mieru, aby sa čo najviac približoval úzkej skupine klientely, pre ktorú je web určený. To je úprava farieb, písma, obrázkov a pod.

Všetky spomenuté úpravy sú zahrnuté v cene web prezentácie. Vaša webstránka tak môže byť svojim vzhľadom unikátna.

Na rozdiel od cenovo konkurenčných služieb, kde vzhľad musíte upraviť sami, mať alebo učiť sa technickým znalostiam, tu nemusíte. Máte to v cene!