Skip to content

Obsah webstránky tvorený profesionálmi!

Texty na webstránku, články na blog, produktové texty, SEO články, PR články

Kvalitná webstránka potrebuje kvalitné texty!

Základom efektívnej komunikácie so zákazníkmi je kvalitný obsah. Len efektívne reklamné a produktové texty zlepšujú pozície vo vyhľadávaní, vedú k akcii a zvyšujú predaj.

V cene sú:

zaujímavé a zrozumiteľné texty optimalizované pre vyhľadávače
kreativita a jedinečnosť reklamných a produktových textov
dodržanie zásad gramatiky a štylistiky v PR textoch
odovzdanie firemného posolstva prostredníctvom kvalitného textu

Texty na mieru

Čím kvalitnejší text chcete, tým viac informácií reklamný textár potrebuje. Uveďte všetky detaily (názov firmy, opis spoločnosti, vízie, ciele, zásady). Vyzdvihnite inakosť produktu a služby. Sústreďte sa na to, čo vás odlišuje od konkurencie. Pochváľte sa úspechmi, ohlasmi zákazníkov a pozitívnymi hodnoteniami. Dodajte rozsah článku a dátum ukončenia (deadline).
Ostatné nechajte na profesionálov.

Cena za spracovanie obsahu na mieru začína na 15,- za normostranu (1800 znakov)
Závisí od náročnosti témy spracovania. 
Kontaktujte nás a vyžiadajte si kalkuláciu vašich nákladov ZDARMA

 

Napíšte a napíšeme!